ข้อตกลงการลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ผู้สมัครจำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
2. ข้อมูลทั้งหมดในกระทู้ สำหรับเป็น คู่มือการใช้สินค้า เท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดๆ ทั้งสิ้น